همایش ملی صنایع لاستیک به‌منظور ایجاد انگیزه و تقویت روح پژوهش و تبادل افکار، نقطه نظرات و یافته‌های جدید در بین مدیران و کارکنان صنایع لاستیک، دانشگاهیان، پژوهشگران و دست اندرکاران مرتبط با این صنعت با سیاست‌گذاری انجمن صنفی صنعت تایر ایران؛ توسط شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک از سال 1381 به صورت دو سالانه برگزار می‌شود و هدف‌های زیر را دنبال می‌کند.

 

  • ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی کشور در ارتباط با صنایع لاستیک و قطعات لاستیکی
  • آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فنی مطرح روز دنیا در ارتباط با صنایع لاستیک
  • گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه و مرکزهای پژوهشی
  • شناسایی و معرفی پژوهشگران نمونه‌ی مرتبط با صنایع لاستیک در داخل و خارج از کشور
  • بررسی توانایی‌های علمی و عملیاتی صنعت لاستیک
  • تجدید دیدار مدیران و کارشناسان صنعت
  • آشنایی بیشتر دانشجویان و دانشگاهیان با نحوه فعالیت صنایع لاستیک