کمیته برگزاری

مهندس سعید حافظی بافتی

مهندس سعید حافظی بافتی

دبیر همایش
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
فوزیه حسین‌نیا

فوزیه حسین‌نیا

دبیر اجرایی
inforierco.net
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

کمیته علمی

مهندس ناصر امامی

مهندس ناصر امامی

عضو کمیته علمی
انجمن صنفی صنعت تایر
دکتر رزاقی کاشانی

دکتر رزاقی کاشانی

عضو کمیته علمی
تربیت مدرس
مهندس حسن شعبانی

مهندس حسن شعبانی

عضو کمیته علمی
تایر رازی
دکتر حمیدرضا قریشی

دکتر حمیدرضا قریشی

عضو کمیته علمی
پژوهشگاه پلیمر
دکتر اعظم جلالی

دکتر اعظم جلالی

عضو کمیته علمی
دانشگاه امیرکبیر
دکتر علیرضا مهدویان

دکتر علیرضا مهدویان

عضو کمیته علمی
پژوهشگاه پلیمر
مهندس کاظم مقدمیان

مهندس کاظم مقدمیان

عضو کمیته علمی
مهندس کاظم مقدمیان
دکتر علی عباسیان

دکتر علی عباسیان

عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد
مهندس محسن غفاری

مهندس محسن غفاری

عضو کمیته علمی
شرکت مهندسی
مهندس محمود میاه‌نهری

مهندس محمود میاه‌نهری

عضو کمیته علمی
پارس
مهندس منصور سالاری‌خو

مهندس منصور سالاری‌خو

عضو کمیته علمی
تایر رازی
دکتر سید حسن محسنی صالحی منفرد

دکتر سید حسن محسنی صالحی منفرد

عضو کمیته علمی
ایران تایر
مهندس علی‌اصغر سردارپور

مهندس علی‌اصغر سردارپور

عضو کمیته علمی
ایران تایر
مهندس محسن مام احمدی

مهندس محسن مام احمدی

عضو کمیته علمی
بارز کردستان
مهندس محمدرضا سلیمی

مهندس محمدرضا سلیمی

عضو کمیته علمی
لاستیک خوزستان
مهندس داوود عظیم‌زاده

مهندس داوود عظیم‌زاده

عضو کمیته علمی
ایران یاسا
مهندس فرزاد طیبی

مهندس فرزاد طیبی

عضو کمیته علمی
کویر تایر
مهندس امیرسعید صنعتکار

مهندس امیرسعید صنعتکار

عضو کمیته علمی
نوین فناوران
هاله داوودی

هاله داوودی

عضو کمیته علمی
ایران خودرو
مهندس جلال مجری

مهندس جلال مجری

عضو کمیته علمی
یزد تایر
مهندس پیام شریفی

مهندس پیام شریفی

عضو کمیته علمی
کیان تایر
مهندس کامران خسروانی

مهندس کامران خسروانی

عضو کمیته علمی
لاستیک دنا
مهندس امیر بابایی

مهندس امیر بابایی

عضو کمیته علمی
بارز
مهندس مهدی کامکار

مهندس مهدی کامکار

عضو کمیته علمی
کویر تایر
دکتر محمد ضیایی

دکتر محمد ضیایی

عضو کمیته علمی
بارز
مهندس مجید محمدحسنی

مهندس مجید محمدحسنی

عضو کمیته علمی
بارز
مهندس محمدمحسن پوست‌فروش

مهندس محمدمحسن پوست‌فروش

عضو کمیته علمی
دنا